การบรรยายพิเศษในหัวข้อ “การบริหารการเงินการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น”

การบรรยายพิเศษในหัวข้อ “การบริหารการเงินการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” ในวันจันทร์ที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2554 เวลา 13.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมเล็กอาคารรวมวิจัยและบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยได้รับเกียรติจากคุณสกล ลีโนทัย ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจำกัด เป็นผู้บรรยายในครั้งนี้

 

 

 

 

 

Print Friendly

หัวข้ออื่นๆ

การเปลี่ยนแปลงชนบทไทยและนโยบายสาธารณะ: เกษตรกรระดับกลาง และแรงงานไร้ที่ดินภายใต้ระบบการผลิตขนาดเล็ก
การนำเสนอผลการศึกษา การใช้ภาษีคาร์บอนในการควบคุมการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ และผลกระทบต่อเศรษฐกิจไ...
ชมภาพบรรยากาศ : แลเล...แลหาด ครั้งที่2

comment closed

Copyright © 2011 นสธ.-นโยบายสาธารณะ · All rights reserved · Designed by Theme Junkie
Powered by WordPress