การบรรยายพิเศษในหัวข้อ “การบริหารการเงินการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น”

การบรรยายพิเศษในหัวข้อ “การบริหารการเงินการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” ในวันจันทร์ที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2554 เวลา 13.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมเล็กอาคารรวมวิจัยและบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยได้รับเกียรติจากคุณสกล ลีโนทัย ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจำกัด เป็นผู้บรรยายในครั้งนี้

 

 

 

 

 

Print Friendly

หัวข้ออื่นๆ

พิชัยลั่นลดเก็บกองทุนน้ำมัน สนพ.ชี้สูญ3พันล้านต่อเดือน
CPF ชู 'กรีนฟาร์ม' ผลิตหมูปลอดสาร เน้นรักษ์พลังงาน...
ประชุมเวทีวิชาการนโยบายสาธารณะในหัวข้อ “ผังเมืองกับการรองรับสะพานข้ามแม่น้ำโขงแห่งที่ 4 (เชียงของ-ห้...

comment closed

Copyright © 2011 นสธ.-นโยบายสาธารณะ · All rights reserved · Designed by Theme Junkie
Powered by WordPress