การบรรยายพิเศษในหัวข้อ “การบริหารการเงินการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น”

การบรรยายพิเศษในหัวข้อ “การบริหารการเงินการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” ในวันจันทร์ที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2554 เวลา 13.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมเล็กอาคารรวมวิจัยและบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยได้รับเกียรติจากคุณสกล ลีโนทัย ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจำกัด เป็นผู้บรรยายในครั้งนี้

 

 

 

 

 

Print Friendly

หัวข้ออื่นๆ

การประชุมเชิงปฏิบัติการณ์ คู่คิดมิตรแท้ อปท. ครั้งที่ 4
การประชุมรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับแบบสถาปัตยกรรมย่านวัดเกต
‘เอนก’ ชี้ผ่าทางตัน คืนอำนาจให้ท้องถิ่น

comment closed

Copyright © 2011 นสธ.-นโยบายสาธารณะ · All rights reserved · Designed by Theme Junkie
Powered by WordPress