การบรรยายพิเศษในหัวข้อ “การบริหารการเงินการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น”

การบรรยายพิเศษในหัวข้อ “การบริหารการเงินการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” ในวันจันทร์ที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2554 เวลา 13.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมเล็กอาคารรวมวิจัยและบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยได้รับเกียรติจากคุณสกล ลีโนทัย ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจำกัด เป็นผู้บรรยายในครั้งนี้

 

 

 

 

 

Print Friendly

หัวข้ออื่นๆ

การประชุมเทคนิคพิจารณ์ (Technical hearing) ในหัวข้อ พลังงานทางเลือก: ทิศทางในอนาคตของไทย
วีดิทัศน์ : ภูมิรัฐศาสตร์และเศรษฐกิจโลกใหม่ สู่การปรับตัวในยุคบูรพาภิวัตน์
“แบน”น้ำดื่มขวดพลาสติก อำนาจท้องถิ่นของเมืองเล็ก

comment closed

Copyright © 2011 นสธ.-นโยบายสาธารณะ · All rights reserved · Designed by Theme Junkie
Powered by WordPress