บูรพาภิวัตน์ :ยุทธศาสตร์การศึกษาไทยในศตวรรษที่ 21…

ยุทธศาสตร์การศึกษาไทยในศตวรรษที่ 21: บทเรียนจากงานสัมมนา“บูรพาภิวัตน์”

ระบบการศึกษาไม่ได้ถือกำเนิดขึ้นมาอย่างเป็นเอกเทศ  หากมีส่วนเกี่ยวพันกับสังคมมนุษย์และประเทศชาติอย่างแยกไม่ออก ดังนั้น   การปฏิรูปการศึกษาจึงต้องคำนึงถึงบริบทความเปลี่ยนแปลงของโลกด้วย   ไม่ใช่สร้างนโยบายที่คิดว่าดีที่สุด แต่ไม่สอดคล้องกับภาวะความเป็นจริง
ศตวรรษที่ 21 สถานการณ์โลกมีความแตกต่างจากในศตวรรษที่ผ่านมา   โดยเฉพาะการผงาดขึ้นมาของกลุ่มประเทศกำลังพัฒนา   ที่เข้ามาช่วงชิงตลาดและความเป็นผู้นำจากโลกตะวันตก   จึงอาจเรียกว่าเป็นยุคสมัยบูรพาภิวัตน์   ซึ่งกลุ่มประเทศทางตะวันออกจะเข้ามามีบทบาทในการกำหนดความเป็นไปของโลกมากขึ้น

ระบบการศึกษาไทยที่ไม่เคยแยกขาดจากบริบทความเป็นไปของโลกก็จำต้องมีการปฏิรูปครั้งใหญ่เพื่อให้สอดคล้องกับสถาวะการณ์ใหม่ที่กำลังถาโถมเข้ามา   ในงานสัมมนาเรื่อง “บูรพาภิวัตน์:  ฤาโลกจะกลับขั้วอำนาจ” ที่โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล เมื่อวันที่   31มกราคม 2555 ได้มีการพูดถึงทิศทางการศึกษาไทยในศตวรรษที่   21 ซึ่งจะต้องมีการปรับตัวยกใหญ่

ศ.นพ.วิจารณ์ พานิช  ที่เป็นหนึ่งในวิทยากรได้วิเคราะห์ถึงแนวทางการศึกษาไทยที่ควรจะเดินไปข้างหน้าไว้อย่างน่าสนใจ    ซึ่งพอจะสรุปและตีความเพิ่มเติมได้ดังนี้

Readmore…..

ที่มา : www.siamintelligence.com

 

Print Friendly

หัวข้ออื่นๆ

เฝ้าระวังด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อม 'ระบบสารสนเทศชุมชนมาบตาพุด'
ข้อมูลการพยากรณ์อากาศและการเตือนภัยธรรมชาติ
ประเมินการรับสัมผัสสารมลพิษทางอากาศในเด็กนักเรียนอนุบาลจากพื้นที่มีจุดความร้อนสูงในจ.เชียงใหม่

comment closed

Copyright © 2012 นสธ.-นโยบายสาธารณะ · All rights reserved · Designed by Theme Junkie
Powered by WordPress