งานวิจัยฉบับสมบูรณ์ : หกทศวรรษของอุบัติเหตุทางนิวเคลียร์ฯ

เข้าสู่ชุดนโยบายสาธารณะ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Print Friendly

หัวข้ออื่นๆ

การเสวนา "ปัญหาเชิงกฎหมายในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของ อปท."
ประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง TQA และแนวทางการจัดทำกรณีศึกษา Best Practice ของ อปท. ครั้งที่ 2
สถาบันศึกษานโยบายสาธารณะ(PPSI) จัดประชุมจ.สุราษฎร์ธานี

comment closed

Copyright © 2012 นสธ.-นโยบายสาธารณะ · All rights reserved · Designed by Theme Junkie
Powered by WordPress